รวบรวมฤกษ์ดี ฤกษ์ธุรกิจ วันมงคล เจรจา ค้าขาย ปี 2565

เข้าสู่ปีขาลแล้ว หากใครมีการวางแผนที่ดี ชีวิตย่อมมีความมั่นใจกับการใช้ชีวิติได้อย่างมั่นใจตลอดปีทั้งนี้่ทางอิมแพ็คเคเทอริ่งได้รวบรวมฤกษ์ดี ฤกษ์ธุรกิจ วันมงคล เจรจา ค้าขาย ตลอดทั้ง 12 เดือนของปี 2565 สำหรับใครที่กำลังมองหาฤกษ์ดี หรือกำลังวางแผนจัดงานมงคล…ห้ามพลาดเด็ดขาด เตรียมจดได้เลย! เพื่อให้เป็นสิริมงคลจะได้ราบรื่นตลอดทั้งปีและตลอดไป
มกราคม 2565   วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565       วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565           วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565           วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565       วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565กุมภาพันธ์ 2565วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565วันพฤหัสที่ 17 มีนาคม 2565วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565เมษายน 2565วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565
พฤษภาคม 2565วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565มิถุนายน 2565วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565สิงหาคม 2565วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
กันยายน 2565วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565วันพุธที่ 7 กันยายน 2565วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565วันพุธที่ 14 กันยายน 2565วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565วันพุธที่ 21 กันยายน 2565วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565ตุลาคม 2565วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565
พฤศจิกายน 2565วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565ธันวาคม 2565วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

เข้าสู่ปีขาลแล้ว หากใครมีการวางแผนที่ดี ชีวิตย่อมมีความมั่นใจกับการใช้ชีวิติได้อย่างมั่นใจตลอดปีทั้งนี้่ทางอิมแพ็คเคเทอริ่งได้รวบรวมฤกษ์ดี ฤกษ์ธุรกิจ วันมงคล เจรจา ค้าขาย ตลอดทั้ง 12 เดือนของปี 2565 สำหรับใครที่กำลังมองหาฤกษ์ดี หรือกำลังวางแผนจัดงานมงคล…ห้ามพลาดเด็ดขาด เตรียมจดได้เลย! เพื่อให้เป็นสิริมงคลจะได้ราบรื่นตลอดทั้งปีและตลอดไป

มกราคม 2565   

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565       
 • วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565           
 • วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565           
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565       
 • วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565

 • วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

มีนาคม 2565

 • วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565
 • วันพฤหัสที่ 17 มีนาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

มีนาคม 2565

 • วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565
 • วันพฤหัสที่ 17 มีนาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

พฤษภาคม 2565

 • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
 • วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
 • วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

มิถุนายน 2565

 • วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565
 • วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565
 • วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
 • วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
 • วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

กรกฎาคม 2565

 • วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565
 • วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

สิงหาคม 2565

 • วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
 • วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565

กันยายน 2565

 • วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565
 • วันพุธที่ 7 กันยายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565
 • วันพุธที่ 14 กันยายน 2565
 • วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565
 • วันพุธที่ 21 กันยายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565

ตุลาคม 2565

 • วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565
 • วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565
 • วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

พฤศจิกายน 2565

 • วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565
 • วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
 • วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ธันวาคม 2565

 • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565
 • วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
 • วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

สนใจบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ สอบถามได้เลยค่ะ

Inbox คลิก https://lin.ee/BrD004O

LINE : @impactcatering (มี@)

: 02-833 5252

: https://impact-catering.com