หัวใจ 3 ประการ ของการผลิตอาหารให้ปลอดภัย

1. ลดอันตรายเบื้องต้น
 • คัดเลือกวัตถุดิบที่ดีมาใช้ในการผลิต
 • ล้าง/ คัดแยกวัตถุดิบให้สะอาด
 • ภาชนะอุปกรณ์ต้องสะอาด
 • มีการป้องกันสัตว์ และแมลงภายในโรงงาน
 • ผนักงานปฏิบัติงานถูกสุขลักษณะ
2. ลด/ ยับยั้ง ทำลายเชื้อจุลินทรีย์
 • ควบคุมอุณหภูมิ และเวลาเพื่อทำลายจุลินทรีย์ในขั้นตอนการปรุงอาหารที่อุณหภูมิในกลางผลิตภัณฑ์ต้อง มากกว่าหรือเท่ากับ 75 องศา
 • ปัยจัยอื่นๆ ที่อาจนำมาใช้ในการควบคุม หรือยับยั้งไม่ให้จุลินทรีย์เจริญเติบโต เช่นการทำให้แห้ง การแช่เย็น และการดองหรือแช่อิ่ม
3. ป้องกัน การปนเปื้อนซ้ำ
 • ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ควรมีการล้างและฆ่าเชื้อ
 • ภาชนะบรรจุต้องสะอาด
 • อาคารผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณบรรจุอาหารต้องสามารถป้องกันสัตว์ และแมลงได้
 • พนักงานปฏิบัติงานอย่างถูกลักษณะ
 • การเก็บรักษาและขนส่งผลิตภัณฑ์ไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนระหว่างของดิบและของสุก
IMPACT มีมาตรการนำ 3 หัวใจหลักมาใช้ในการคัดเลือกวัตถุดิบ และการควบคุมจัดการกระบวนการผลิต ทำให้มั่นใจได้ว่าอาหารมีความปลอดภัย ตามมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 22000

———————————–

📌 สนใจบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ สอบถามได้เลยค่ะ

Inbox คลิก https://lin.ee/BrD004O

LINE : @impactcatering (มี@)

☎️ : 02-833 5252

🔎 : https://impact-catering.com