สอบถามรายละเอียด งานจัดเลีี้ยงนอกสถานที่ เคเทอริ่ง | ติดต่อเรา
Contact Us

For more information, please contact IMPACT Catering Team
Tel. +66(2)-833-5252
E-mail: marketinginfo@impact.co.th
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์
เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120