...

tips

impact catering

จัดเตรียมให้ครบ จบทุกสิ่งการทำบุญเลี้ยงพระ


การเตรียมการสำหรับการทำบุญเลี้ยงพระ ในบ้าน หรือ หน่วยงานของท่านเอง นอกจากกำหนดวันแล้ว ยังต้องเตรียมความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์สำหรับพิธีการ และที่สำคัญคืออาหารสำหรับถวายพระ รวมไปถึงอาหารรับรองแขกที่มาร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ


แต่เดิมการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ อุปกรณ์ส่วนใหญ่มักจะยืมจากที่วัด ซึ่งก็จะเป็นวัดที่เรานิมนต์พระที่มาทำพิธีให้นั้นเอง ส่วนของอาหารก็จะเป็นการช่วยกันทำ ทั้งอาหารถวายพระและอาหารรับรองแขกที่มาในงาน แต่ในปัจจุบันเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก อิมแพ็ค เคเทอริ่ง ก็มีบริการจัดทำบุญเลี้ยงพระนอกสถานที่ สำหรับผู้ที่ต้องการจัดงานที่บ้านหรือหน่วยงานของตัวเอง อิมแพ็ค เคเทอริ่ง ดูแลตั้งแต่เตรียมงานจนจบงาน เริ่มตั้งแต่ดูสถานที่เพื่อประเมินพื้นที่จัดงาน นำอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในพิธีการทั้งหมด (อุปกรณ์ในพิธีสงฑ์และอุปกรณ์สำหรับรับรองแขกในงาน) ไปจัดเตรียมให้อย่างสวยงาม รวมถึงอาหารที่จัดถวายพระและรับรองแขกที่มาร่วมงาน อีกทั้งยังสามารถเลือกเมนูอาหารตามความชอบของผู้จัดงานได้อีกด้วย  และสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อิมแพ็ค เคเทอริ่ง ให้ความสำคัญและใส่ใจ คือ สีของดอกไม้ที่จะถวายพระ สีของผ้าปูโต๊ะต่างๆในงาน รูปแบบการจัดโต๊ะสำหรับรับรองแขกที่มาร่วมงาน สำคัญที่สุดคือ เจ้าหน้าที่ของทางอิมแพ็ค เคเทอริ่ง ที่คอยดูแลทุกกระบวนการของการจัดงาน โดยทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้การทำบุญเลี้ยงพระเป็นงานไม่ได้ยุ่งยากอีกต่อไป


ที่อิมแพ็ค เคเทอริ่ง ยินดีพร้อมให้บริการ”