PORTFOLIO

ผลงานบริการจัดเลี้ยงโดย อิมแพ็ค เคเทอริ่ง ด้วยบริการมาตรฐานสากล ที่ได้รับรางวัลและได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำทั่วประเทศ

ติดต่อบริการจัดเลี้ยง

marketinginfo@impact.co.th