บริการบริหารสถานที่พร้อมระบบการจัดการอาหาร
(Venue Management)

บริการบริหารสถานที่พร้อมระบบการจัดการอาหาร จากประสบการณ์การให้บริการอาหารหลายล้านมื้อต่อปีในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย รวมถึงสถานที่ทำงาน

GALLERY

ติดต่อบริการจัดเลี้ยง

marketinginfo@impact.co.th