...
อาหารงานเลี้ยงอีเวนต์พิเศษ | Event Catering

งานเคเทอริ่ง อีเวนต์พิเศษ

อาหารงานเลี้ยงอีเวนต์พิเศษ | Event Catering
อาหารงานเลี้ยงอีเวนต์พิเศษ | Event Catering

จัดงานอีเวนต์ในโอกาสพิเศษ ส่วนมากจะเป็นงานที่บริษัทเจ้าของสินค้าจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับลูกค้าหรือบุคคลสำคัญ ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จัก หรือสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เช่น งานเปิดตัวสินค้า งานแข่งกีฬา งานแสดงหรือโชว์ต่างๆ เป็นต้น

ธีมงานของอีเวนต์พิเศษ จึงมีความสำคัญที่จะช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ของลูกค้า และแน่นอนว่านอกเหนือจากการตกแต่งสถานที่ให้เข้ากับธีมงาน หรือเอกลักษณ์ของสินค้านั้นๆ แล้ว อาหารจัดเลี้ยงจะต้องมีความโดดเด่นในเรื่องการจัดวาง และการตกแต่งให้ตรงตามคอนเซ็ปท์ที่ผู้จัดงานต้องการ นอกเหนือจากการสร้างความประทับใจด้านความสวยงามแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือ รสชาติและคุณภาพของอาหาร ที่จะต้องปรุงให้ถูกปากแขกในงาน และสร้างความประทับใจให้แขกผู้ร่วมงานมากที่สุด