...

บทความ

อิมแพ็ค เคเทอริ่ง

หัวใจ 3 ประการ ของการผลิตอาหารให้ปลอดภัย


หัวใจ 3 ประการ ของการผลิตอาหารให้ปลอดภัย


1. ลดอันตรายเบื้องต้น
 • คัดเลือกวัตถุดิบที่ดีมาใช้ในการผลิต
 • ล้าง/ คัดแยกวัตถุดิบให้สะอาด
 • ภาชนะอุปกรณ์ต้องสะอาด
 • มีการป้องกันสัตว์ และแมลงภายในโรงงาน
 • ผนักงานปฏิบัติงานถูกสุขลักษณะ


2. ลด/ ยับยั้ง ทำลายเชื้อจุลินทรีย์
 • ควบคุมอุณหภูมิ และเวลาเพื่อทำลายจุลินทรีย์ในขั้นตอนการปรุงอาหารที่อุณหภูมิในกลางผลิตภัณฑ์ต้อง มากกว่าหรือเท่ากับ 75 องศา
 • ปัยจัยอื่นๆ ที่อาจนำมาใช้ในการควบคุม หรือยับยั้งไม่ให้จุลินทรีย์เจริญเติบโต เช่นการทำให้แห้ง การแช่เย็น และการดองหรือแช่อิ่ม


3. ป้องกัน การปนเปื้อนซ้ำ
 • ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ควรมีการล้างและฆ่าเชื้อ
 • ภาชนะบรรจุต้องสะอาด
 • อาคารผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณบรรจุอาหารต้องสามารถป้องกันสัตว์ และแมลงได้
 • พนักงานปฏิบัติงานอย่างถูกลักษณะ
 • การเก็บรักษาและขนส่งผลิตภัณฑ์ไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนระหว่างของดิบและของสุก


IMPACT มีมาตรการนำ 3 หัวใจหลักมาใช้ในการคัดเลือกวัตถุดิบ และการควบคุมจัดการกระบวนการผลิต ทำให้มั่นใจได้ว่าอาหารมีความปลอดภัย ตามมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 22000

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อบริการ
อาหารจัดเลี้ยง ได้ที่
ติดตามเรา
facebook instagram

ติดต่อบริการ

Follow us on
facebook instagram

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกแบบฟอร์ม

กำลังอัพโหลดกรุณารอสักครู่...