ชุดปิ่นโตมงคล

ชุดปิ่นโตมงคล ชุดปิ่นโตอาหารแห่งความเป็นสิริมงคล สำหรับถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ที่ประกอบด้วยเมนูอาหารไทยคาว-หวาน รังสรรค์ด้วยความ ความสะอาด ประณีต เป็นของสมควร และเหมาะสมกับกาล

Auspiciuous Tiffin

รายละเอียด

ชุดสังฆทานบุญอิ่มใจ

ติดต่อบริการจัดเลี้ยง

marketinginfo@impact.co.th