PREMIUM FOODBOX

รับทำข้าวกล่อง อาหารกล่อง จัดเลี้ยงพนักงานด้วยอาหารกล่อง ข้าวกล่องแบบ New Normal เปลี่ยนการจัดเลี้ยงแบบใหม่ด้วยอาหารกล่อง อาหารกล่อง ยอดนิยมบริการให้คุณหลากหลายเมนู ในทุกโอกาสของคุณ ไม่ว่าจะเป็นข้าวกล่องจัดประชุม ข้าวกล่องสัมมนา ข้าวกล่องงานเลี้ยง ข้าวกล่องพนักงาน พร้อมจัดส่ง 

ติดต่อบริการจัดเลี้ยง

marketinginfo@impact.co.th